ગુજરાતી પ્રવાસી – Gujarati Pravasi

વિશ્વ પ્રવાસીઓ માટે, ગુજરાતી ભાષામાં

ટ્રાવેલ ટિપ્સ – ૨

ટ્રાવેલ લાઈટ: સામાન જેટલો ઓછો, તેટલી પ્રવાસની મજા વધુ!

૮. જરૂરી હોય એટલો જ સામાન લઈ જવો. સામાન જેટલો ઓછો, તેટલી પ્રવાસની મજા વધુ!
૯. જરૂર હોય તેનાથી ઓછાં કપડાં પેક કરવા કારણકે દરેક જગ્યાએ ધોવાંની તેમજ ઈસ્ત્રી કરાવવાની સગવડ હોય છે.
૧૦. એરોપ્લેનમાં સફર કરવાનાં હો, તો ચાકુ, કાતર, ટોયગન, નેઇલ ક્લીનર, સ્ક્રુ ડ્રાઇવર, સ્વીસનાઈફ, છત્રી જેવી વસ્તુઓ હાથમાં, એટલે કે હેન્ડ બેગમાં કદી ન રાખો, તેને ચેક-ઈન સામાનમાં મૂકવી.
૧૧. જરૂરી દવાઓની કીટ એવી રીતે ગોઠવો કે તકલીફ વખતે તરત જ કામમાં લઇ શકાય.
૧૨. જો બાળકો સાથે મુસાફરી કરવાના હો, તો તેમને માટે કોમિકસ, ચિત્રની તથા વાર્તાની બુક્સ, ગેમ્સ, વોટર બોટલ, બિસ્કીટ જેવી વસ્તુઓ સાથે રાખો જ.
૧૩. મુસાફરીમાં ખાવાની એવી ચીજો રાખો, જે પચવામાં હળવી હોય અને જેનાથી ગંદકી ન ફેલાય.

અધ્ધધ… આટલો બધો સામાન!!ટ્રાવેલ લાઈટ: સામાન જેટલો ઓછો, તેટલી પ્રવાસની મજા વધુ! 

૧૪. મુસાફરીમાં અજાણ્યાએ દીધેલું ખાવું નહીં.
૧૫. મનપસંદ સંગીત, પુસ્તક, ક્રોસવર્ડ પઝલ, સામયિકો અવશ્ય રાખવા કે જેથી વ્યસ્ત રહેવાય.
૧૬. ફ્લાઇટ અને ટ્રેનનો અરાઇવલ અને ડિપાર્ચર ટાઇમ અપડેટ કરી લો, મુસાફરી કરતા પહેલા ફરીથી, ટેલિફોન અથવા એજન્ટ દ્વારા પૂછી લેવો. કેટલીક વાર કોઇક કારણસર તેમાં ફેરફાર થઇ શકે છે.
૧૭. ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ (ભારતમાં જ મુસાફરી) માટે એક કલાક પહેલાં અને ઇન્ટરનેશનલ (પરદેશ મુસાફરી) માટે ત્રણ કલાક પહેલા એરપોર્ટ ઉપર પહોંચી જાઓ.
૧૮. ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટમાં કોઈને આપવા માટેની ગિફ્ટને પેક કરીને ન લઇ જતા, કસ્ટમ ઓફિસર તેને ખોલીને ચેક કરશે જ.
૧૯. ટિકિટની પાછળ લખેલા નિયમો વાંચો. તે તમને પ્રવાસીઓને લગતા અધિકારો અને જવાબદારીની જાણકારી આપે છે.
૨૦. બધા જ પૈસા એક જ ખિસ્સા અથવા પર્સમાં ન રાખો. બીજી બેગમાં અથવા તમારા અન્ય સાથીને આપી રાખો.

(…to be continued)

Advertisements

September 17, 2012 - Posted by | ટ્રાવેલ ટિપ્સ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: