ગુજરાતી પ્રવાસી – Gujarati Pravasi

વિશ્વ પ્રવાસીઓ માટે, ગુજરાતી ભાષામાં

ટ્રાવેલ ટિપ્સ – ૧

કેટલીક ટ્રાવેલ ટિપ્સ:

  1. મુસાફરી કરતાં હો, ત્યારે થોડું થોડું કરીને પાણી પીતાં રહો.
  2. મુસાફરી દરમિયાન મીઠાવાળી ચીજો ન ખાવ.
  3. જરૂર પડે તો ફળો વધુ ખાવ, ફ્રૂટ જ્યૂસ, નારિયેળ-પાણી, લીંબુ-પાણી વગેરે આદર્શ રહેશે.
  4. વડીલોની તબિયત અને સહપ્રવાસીઓના સમૂહને ઘ્યાનમાં રાખીને પ્રવાસની યોજના બનાવવી જોઇએ.
  5. જો બાળકો સાથે મુસાફરી કરવાના હો, તો તેમને માટે કોમિકસ, ચિત્રની તથા વાર્તાની બુક્સ, ગેમ્સ, વોટર બોટલ, બિસ્કીટ જેવી વસ્તુઓ સાથે રાખો જ.
  6. મુસાફરીમાં આરામ કરો, સારી રીતે જમો, કસરત કરો, પૂરી ઊંઘ લો. રાતની મુસાફરીમાં શરીરનો થાક જરૂર ઉતારો.
  7. ટ્રાવેલ-લાઈટ! જરૂરી હોય એટલો જ સામાન લઈ જવો. સામાન જેટલો ઓ છો, તેટલી પ્રવાસની મજા વધુ!
Advertisements

January 27, 2011 - Posted by | ટ્રાવેલ ટિપ્સ | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: